Počet záznamů: 1

Long-term Observation of Old RC Structures Using Dynamic Response

 1. 1.
  0324077 - UTAM-F 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pirner, Miroš - Fischer, Ondřej - Urushadze, Shota
  Long-term Observation of Old RC Structures Using Dynamic Response.
  [Dlouhodobé sledování starých železobetonových konstrukcí pomocí dynamické odezvy.]
  Conference Proceedings of the IMAC-XXVII: a Conference and Exposition on Structural Dynamics. Orlando,Florida: SEM, 2009 - (Wicks, A.), s. 218-223. ISBN 978-1-935116-02-8.
  [IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics. Orlando,Florida (US), 09.02.2009-12.02.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/1340
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: damage identification * diagnostics of the structure * creep in concrete
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Downtrend of the fundamental natural frequency of a structure with time, detected by periodical diagnostic in situ measurements, can signal damage, starting anywhere in the structure, or the progressing degradation of its material. The influence of aging (creep) of concrete on E-modulus is examined in the paper, using the data found on a real chimney during the first 7 years of its existence. An attempt to use these data for the prognosis of the future behaviour of this structure was given a half year ago; the presented paper brings recent results obtained on other old RC structures, newly tested after some years.

  Zmenšování základní vlastní frekvence konstrukce s časem, zjištěné při periodickém diagnostickém sledování za provozu, může signalizovat poškození začínající v některém místě konstrukce,nebo postupnou degradaci jejího materiálu. Zde je sledován vliv stárnutí (dotvarování) betonu na modul pružnosti, jak byl sledován během prvních 7 let existence železobetonového komínu, z těchto dat se autoři pokusili odhadnout chování komínu v budoucnosti. Jsou rovněž uvedeny výsledky měření z poslední doby, která byla zopakována na konstrukcích, již v minulosti sledovaných.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171869