Počet záznamů: 1

Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury

 1. 1.
  0324064 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malura, Jan
  Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury.
  [Concerning a Czech Edition of Martin von Cochem's Leben Christi: A reconsideration of methods of publishing Early Modern literature.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 253-265 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Early Modern Period * von Cochem, Martin
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá Velkým Životem Krista, českou edicí Leben Cristi, barokní básně Martina z Kochemu (1634-1712). Autor analyzuje literární povahu vydaného textu a účelnost zvoleného edičního komentáře, transkripčních pravidel a interpretačních přístupů. Se zřetelem k příštím edicím autor zvažuje obecné trendy a nevyužité příležitosti současného přístupu k vydávání raněnovověké literatury.

  This article considers Velký Život Krista, a Czech edition of Leben Christi, Baroque verse by Martin von Cochem (1634-1712). The author analyzes the literary nature of the published text, and suitability of the editorial commentary, the rules of transcription, and the approaches to interpretation. With respect to future editions, he considers the general trends and missed opportunities of publishing Early Modern Czech literature today.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171862