Počet záznamů: 1

Kritická hybridní edice

 1. 1.
  0324044 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Flaišman, Jiří - Kosák, Michal
  Kritická hybridní edice.
  [Critical hybrid edition.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 266-275 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900560702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie komentující textologickou metodologii edice děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka vycházejících v knižní a elektronické podobě v rámci projektu Kritická hybridní edice.

  A study commenting on textological techniques of the edition of the works of František Gellner and Karel Hlaváček published both as a book and electronic document within the project of Critical hybrid edition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171844