Počet záznamů: 1

Několik poznámek ke stati Geerta Lernouta

 1. 1.
  0324041 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Flaišman, Jiří - Kosák, Michal
  Několik poznámek ke stati Geerta Lernouta.
  [Some notes on Geert Lernout's item.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 217-220 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: textual analysis * theory of literature * Lernout, Geert
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Úvodní komentář ke studii G. Lernouta pojednává o současné textologii, zejména německé a francouzské a stavu textologických bádání ve východoevropských zemích.

  A commentary preceding G. Lernout's study deals with current textology, especially German and French, and current state of textological researches in East European countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171842