Počet záznamů: 1

Constitution of Ni-Al-Ti system studied by scanning electron microscopy

 1. 1.
  0324035 - UFM-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buršík, Jiří - Brož, P.
  Constitution of Ni-Al-Ti system studied by scanning electron microscopy.
  [Studium rovnovážného systému Ni-Al-Ti pomocí řádkovací elektronové mikroskopie.]
  Intermetallics. Roč. 17, - (2009), s. 591-595 ISSN 0966-9795
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: nickel aluminides based on NiAl * titanium aluminides based on TiAl * phase diagram
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.231, rok: 2009

  This work is focused on several alloys of Ni-Al-Ti system. The microstructure of alloys was studied and quantified after long term annealing at 1050oc by means of scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray analysis and electron backscatter diffraction.

  V této práci jsme se zaměřili na několik slitin systému Ni-Al-Ti. Jejich mikrostrukturu jsme studovali a kvantifikovali po dlouhodobém žíhání při 1050oC pomocí řádkovací elektronové mikroskopie, energiově disperzní rtg.analýzy a difrakce zpětně odražených elektronů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171837