Počet záznamů: 1  

Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech na ostravských haldách

 1. 1. 0324027 - UBO-W 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jarošová, V. - Rudolf, Ivo - Halouzka, Jiří - Hubálek, Zdeněk
  Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech na ostravských haldách.
  [Borrelia burgdorferi sensu lato in ixodid ticks from Ostrava slag heaps.]
  Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 90-97 ISSN 1210-7913
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930613
  GRANT EU: European Commission(XE) 10284 - EDEN
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Ixodes ricinus * slag heaps * Lyme borreliosis * transmission risk
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  V letech 2005 a 2006 byly prováděny periodické sběry klíštěte obecného Ixodes ricinus na dvou ostravských haldách, částečně porostlých vegetací včetně dřevin, a na nedaleké kontrolní lesní lokalitě. Průměrný počet klíšťat nasbíraných za hodinu vlajkování byl vysoký na všech 3 lokalitách (23-35 nymf, 13-26 dospělců). Mikroskopií v zástinu bylo na přítomnost B. burgdorferi sensu lato vyšetřeno 100 nymf a 100 dospělců z každé lokality. Rozdíly v celkové prevalenci borrelií v klíšťatech mezi haldami a kontrolní plochou nebyly průkazné (10-13 % nymf, 12-24 % dospělců). Izolační pokusy byly provedeny u 16 klíšťat s přítomností většího počtu spirochét, a z osmi se podařilo vykultivovat borrelie, které byly identifikovány jako B. garinii (3×), B. afzelii (4×) a B. burgdorferi s.s. (1×). Haldy hlušiny, pokud jsou porostlé vegetací včetně dřevin, mohu tedy teoreticky představovat přibližně stejné potenciální riziko nákazy člověka lymskou borreliózou jako běžné lesní biotopy.

  In 2005 and 2006, Ixodes ricinus ticks were collected on two slag (waste rock) heaps originating from black coal mines in Ostrava (North Moravia/Silesia), partially covered by vegetation including trees, and on a nearby control forest site. Mean number of ticks collected per flag per hour was high (23-35 nymps, 13-26 adults) on all 3 sites. Using dark-field microscopy, 100 nymphal and 100 adult ticks from each site were examined. The differences in the prevalence of borreliae in nymphal and adult ticks between the slag heaps and the control site were insignificant (10-13 % of nymphs, 12-24 % of adults infected). Cultivation was carried out in 16 ticks containing a high number of borreliae, and 8 of these were positive. The cultured borreliae were identified as B. garinii (3×), B. afzelii (4×) and B. burgdorferi s.s. (1×). Slag heaps, when they are covered by wooden vegetation, could potentially present roughly the same LB transmission risk as common forest habitats.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171831