Počet záznamů: 1  

Separation of PCR-ready DNA from dairy products using magnetic hydrophilic microspheres and poly(ethylene glycol)-NaCl water solutions

 1. 1. 0324026 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rittich, B. - Španová, A. - Šálek, P. - Němcová, P. - Trachtová, Š. - Horák, Daniel
  Separation of PCR-ready DNA from dairy products using magnetic hydrophilic microspheres and poly(ethylene glycol)-NaCl water solutions.
  [Separace DNA pro PCR z mléčných produktů pomocí magnetických hydrofilních mikročástic a polyethylenglykol-NaCl vodných roztoků.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 10 (2009), s. 1667-1670 ISSN 0304-8853.
  [International Conference on Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers /7./. Vancouver, 20.05.2008-24.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1242
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: magnetic microsphere * P(HEMA-co-GMA) * DNA isolation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Carboxyl group-containing magnetic nonporous poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate) (P(HEMA-co-GMA)) and magnetic glass microspheres were used for the isolation of bacterial DNA. P(HEMA-co-GMA) microspheres were prepared by the dispersion polymerization in toluene/2-methylpropan-1-ol mixture in the presence of magnetite nanoparticles obtained by coprecipitation of Fe(II) and Fe(III) salts with ammonium hydroxide. Carboxyl groups were then introduced by oxidation of the microspheres with potassium permanganate.

  Magnetické neporézní poly(2-hydroxyethyl-methakrylát-co-glycidyl-methakrylátové) (P(HEMA-co-GMA)) mikročástice obsahující karboxylové skupiny a magnetické skleněné mikročástice byly použity pro izolaci bakteriální DNA. P(HEMA-co-GMA) mikročástice byly připraveny disperzní polymerizací ve směsi toluen/2-methylpropan-1-ol za přítomnosti magnetitových nanočástic získaných koprecipitací Fe(II) a Fe(III) solí hydroxidem amonným. Karboxylové skupiny byly zavedeny oxidací mikročástic manganistanem draselným.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171830