Počet záznamů: 1

Low-temperature magnetic properties of greigite (Fe3S4)

 1. 1.
  0324023 - GLU-S 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chang, L. - Roberts, A. P. - Rowan, Ch. J. - Tang, Y. - Pruner, Petr - Chen, Q. - Horng, C. S.
  Low-temperature magnetic properties of greigite (Fe3S4).
  [Nízkoteplotní magnetické vlastnosti greigitu Fe3S4.]
  Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Roč. 10, JAN 29 (2009), Q01Y04-Q01Y04 ISSN 1525-2027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: greigite * domain state * low-temperature magnetic properties * marine-sediments * rock magnetism * paleomagnetism
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 2.626, rok: 2009

  We provide comprehensive low-temperature magnetic results for greigite (Fe3S4) across the spectrum from superparamagnetic (SP) to multidomain (MD) behavior. The low-temperature demagnetization is grain size dependent for PSD/MD greigite, with coarser grains undergoing larger remanence loss. AC susceptibility measurements indicate consistent blocking temperatures (TB) for all synthetic and natural greigite samples, which are probably associated with surficial oxidation. Low-temperature magnetic analysis provides much more information about magnetic mineralogy and domain state than room temperature measurements and enables discrimination of individual components within mixed magnetic mineral assemblages.

  Stanovení komplexních nízkoteplotních charakteristik greigitu (Fe3S4) v rozsahu od superparamagentického (SP) do multidoménového (MD) stavu. Nízkoteplotní demagnetizace u pseudo-jednodoménového(PSD)/MD greigitu závisí na velikosti zrn, s hrubší zrnitostí dochází k významnému snížení remanence. Měření susceptibility AC indikuje shodné blokující teploty (TB) pro syntetický i přírodní greigit, které pravděpodobně souvisí s oxydací sulfidů. Nízkoteplotní magnetické analýzy poskytují daleko více informací o magneto-mineralogii a doménovém stavu než měření při pokojové teplotě a tím i možné rozlišení jednotlivých komponent uvnitř smíšeného magneto-mineralogického složení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171827