Počet záznamů: 1  

A new method for mechanical testing of thin films: application to Aluminum

 1. 1. 0324017 - UFM-A 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kruml, Tomáš - Stranyánek, Martin - Čtvrtlík, Radim - Boháč, Petr - Vystavěl, T. - Pánek, P.
  A new method for mechanical testing of thin films: application to Aluminum.
  [Nová metoda mechanického zkoušení tenkých vrstev: aplikace na hliník.]
  Journal of Materials Research. Roč. 24, - (2009), s. 1353-1360 ISSN 0884-2914
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507; CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: microcompression * FIB * nanoindentation * thin films
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Impakt faktor: 1.667, rok: 2009

  A new method for measuring plastic properties of thin films deposited on a substrate is presented. Micrometric cylindrical specimens with the axis perpendicular to the film surface were prepared by milling out the surrounding material using the focused ion beam technique. Such specimens were deformed by means of a nanoindenter outfitted with a flat diamond tip. An equivalent to the macroscopic compressive curve was obtained. Elastic modulus and hardness of the film were then measured using a Berkovich tip. The precise knowledge of the gage length and the independent measurement of elastic properties enable the accurate determination of the stress–strain curve. As compared with the results published in the literature on the specimens with the same dimensions, the studied material deforms less heterogeneously, probably as a consequence of the symmetric crystallographic orientation of the specimens.

  Je představena nová metoda pro měření plastických vlastností tenkých vrstev deponovaných na substrátu. Mikrometrické válcové vzorky byly připraveny odprašováním fokusovaným iontovým svazkem. Tyto vzorky byly deformovány nanoindentorem s plochým diamantovým razníkem. Byly získány ekvivalentní křivky k makroskopické kompresní křivce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171822