Počet záznamů: 1  

Effect of different magnetic nanoparticle coatings on the efficiency of stem cell labeling

 1. 1. 0324002 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Horák, Daniel - Babič, Michal - Jendelová, Pavla - Herynek, V. - Trchová, Miroslava - Mašínová, Katarína - Kapcalová, Miroslava - Syková, Eva - Hájek, M.
  Effect of different magnetic nanoparticle coatings on the efficiency of stem cell labeling.
  [Vliv různých povlaků magnetických nanočástic na účinnost značení kmenových buněk.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, č. 10 (2009), s. 1539-1547 ISSN 0304-8853.
  [International Conference on Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers /7./. Vancouver, 20.05.2008-24.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN201110651; GA AV ČR KAN200200651; GA ČR GA203/09/1242
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: magnetic nanoparticles * maghemite * MRI
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Maghemite nanoparticles with various coatings were prepared by the coprecipitation method and characterized by transmission electron microscopy, dynamic light scattering and IR in terms of morphology, size, polydispersity and surface coating. The labeling efficiency and the viability of both rat and human mesenchymal stem cells labeled with Endorem (R), poly(L-lysine) (PLL)-modified Endorem (R), uncoated gamma-Fe2O3, D-mannose-, PLL- or poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMAAm)-coated gamma-Fe2O3 nanoparticles were compared. Coated gamma-Fe2O3 nanoparticles labeled cells better than did Endorem (R). High relaxation rates and in vitro magnetic resonance imaging of cells labeled with coated nanoparticles showed clearly visible contrast compared with unlabeled cells or cells labeled with Endorem (R).

  Maghemitové nanočástice s různými povlaky byly připraveny koprecipitací a charakterizovány transmisní elektronovou mikroskopií, dynamickým rozptylem světla a IČ spektroskopií co do morfologie, velikosti, polydisperzity a povrchového povlaku. Byla porovnána účinnost značení a viabilita jak potkaních, tak i lidských mesenchymových kmenových buněk značených Endoremem, Endoremem modifikovaným poly(L-lysinem) (PLL), nepovlečenými γ-Fe2O3 nanočásticemi a γ-Fe2O3 nanočásticemi povlečenými D-manózou, PLL nebo poly(N,N-dimethylakrylamidem) (PDMAAm). Povlečené γ-Fe2O3 nanočástice značily buňky lépe než Endorem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171812