Počet záznamů: 1

Dynamical Model for Indoor Radon Concentration Monitoring

 1. 1.
  0323999 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brabec, Marek - Jílek, K.
  Dynamical Model for Indoor Radon Concentration Monitoring.
  [Dynamický model pro koncentraci radonu v budovách.]
  Environmetrics. Roč. 20, č. 6 (2009), s. 718-729 ISSN 1180-4009.
  [TIES 2007. Annual Meeting of the International Environmental Society /18./. Mikulov, 16.08.2007-20.08.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: non-parametric regression * dynamic modeling * time-varying coefficients
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009

  In this paper,we will deal with interesting example of natural risk modeling - namely of indoor radon concentration. We will illustrate, how the traditional view based on fixed (i.e., time-invariant) coefficient models can be misleading. Then we formulate a nonparametric regression dynamic model as a doable alternative. Situation is not entirely standard here, as the smoothed and weight-giving variables are different. We illustrate on data coming from a rare intensive measurement campaign in an occupied house with simultaneous measurements taken in different rooms. We also illustrate how even such a simple model can produce behavior that throws some light on radon experts' discussions about natural radon concentration circadial movement phase. This is because the model acts as a linear but time-varying filter that can change not only amplitude but also phase between different rooms of the same house, suggesting that there might not be a universal phase of (e.g., daily) radon variation.

  V tomto článku se zabýváme modelováním koncentrace radonu v budovách. Nejprve ilustrujeme jak tradiční způsob modelování Rn dynamiky (s konstantními koeficienty) může být zavádějící. Po té formulujeme flexibilní dynamický model založený na semiparametrické regresi, který představuje relativně jednoduchou alternativu. Situace kterou se zabýváme není zcela standardní - tento typ modelu s časově proměnlivými koeficienty není tak úplně typický. Náš přístup ilustrujeme na datech pocházejících z poměrně unikátního měření Rn koncentrací v několika místnostech jedné budovy v průběhu kampaně trvajících několik dnů. Díky tomu, že model byl formulován tak aby jeho jednotlivé komponenty měly fyzikální interpretaci, výsledky ukazují, že různé místnosti vykazují fázový posun a poskytují tak podklady použitelné v probíhající diskusi radonových expertů o zdrojích Rn fluktuace uvnitř budov.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171809