Počet záznamů: 1  

Hybrid nanocomposites for nanotechnology

 1. 1. 0323982 - UMCH-V 2009 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
  Matějka, Libor - Tsubokawa, N. - Hüsing, N. - Hartmann, S. - Katayama, S. - Di Luccio, T. - Pentimalli, M. - Merhari, L. (ed.)
  Hybrid nanocomposites for nanotechnology.
  [Epoxy-silika/silsesquioxanové polymerní nanokompozity.]
  New York: Springer Science+Business Media, 2009. 847 s. ISBN 978-0-387-72398-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer * nanocomposites * hybrids * organic-inorganic polymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  This book will offer a complete perspective on the topic of hybrid nanocomposites and should serve as a comprehensive reference with its 2,500 bibliographic citations. Organic–inorganic (O–I) polymer nanocomposites are multicomponent and multiphase systems. Research of such complex systems is focused on understanding hybrid formation and on elaborating a general approach to control their structure, in order to synthesize a material with the required properties.

  Kniha podává přehled perspektiv hybridních nanokompozitů včetně 2500 odkazů na originální literaturu. Organicko-anorganické polymerní nanokompozity jsou vícesložkové a multifázové systémy. Výzkum těchto komplexních systémů je zaměřen na porozumění tvorby hybridů a na vývoj obecného postupu zajišťujícího kontrolu struktury za účelem syntézy materiálu s požadovanými vlastnostmi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171799