Počet záznamů: 1

Monitoring and dispersal of the invading Gracillariidae Cameraria ohridella

 1. 1.
  0323971 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Augustin, S. - Guichard, S. - Heitland, W. - Freise, J. - Svatoš, Aleš - Gilbert, M.
  Monitoring and dispersal of the invading Gracillariidae Cameraria ohridella.
  [Monitoring a rozšíření invazivního druhu Cameraria ohridella.]
  Journal of Applied Entomology. Roč. 133, č. 1 (2009), s. 58-66 ISSN 0931-2048
  Grant ostatní:Framework Program 5(XE) QLK5-CT-2000-01684
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: infestation * invasive species * leafminer * modelling
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.436, rok: 2009

  The horse-chestnut leafminer Cameraria ohridella is an invasive lepidoptera (Gracillariidae) which has spread throughout Europe over the last two decades. The species can be detected easily because of its noticeable damage to horse-chestnut trees leaves. It is an interesting model species to study invasion processes. The data result from monitoring of C. ohridella population based on pheromone traps and visual observation of damage carried out in Belgium, France, Germany, Switzerland and the UK.

  Klíněnka jírovcová je invazivní druh motýla (Gracillariidae), který se v posledních dvou desetiletích rozšířil po celé Evropě. Tento hmyz lze snadno detekovat podle nápadného poškození listů jírovce. Je to vhodný model pro studium invazivních procesů. Shromážděná data vycházejí jak z monitorování klíněnky pomocí feromonových lapáků, tak z pozorovaných poškození jírovců na území Belgie, Francie, Německa, Švýcarska a Velké Británie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171789