Počet záznamů: 1  

Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown?

 1. 1. 0323956 - BU-J 2009 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájek, Tomáš - Tuittila, E. S. - Ilomets, M. - Laiho, R.
  Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown?.
  [Reakce rašeliništních mechů na světelné podmínky - klíč k přežití po odvodnění rašeliniště?.]
  Oikos. Roč. 118, č. 2 (2009), s. 240-250 ISSN 0030-1299
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600050503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Sphagnum * photosynthesis * light-respose curve
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2009

  We studied the light responses of photosynthesis in mosses from an open mire and its shaded, i.e. drained and forested counterpart. Surprisingly, the Sphagnum species found only in open habitat had lower photosynthetic capacity and maximum quantum yield than those found to grow in the shade. Chlorophyll fluorescence results suggested that photoinhibitory damage to photosystem II is responsible for the low photosynthetic performance of the Sphagna of the open habitat, which were inefficient to utilize any light level. Thus, the dominant Sphagna in the open pristine conditions seem to be stress tolerant, while the dominants of the shaded drained mire appear to be species capable of maximizing their growth and production to compete in the unstressful conditions in terms of light and desiccation.

  U mechů z otevřené (nenarušené) a zastíněné (odvodněné a zalesněné) části rašeliniště jsme měřili závislost rychlosti fotosyntézy na ozářenosti. Rašeliníky, které rostly výhradně v otevřené části rašeliniště, měly překvapivě menší fotosyntetickou kapacitu i kvantový výtěžek. Měření fluorescence chlorofylu ukázalo světelné poškození fotosystému II u rašeliníků z otevřeného stanoviště; tyto druhy nebyly schopny účinně využívat záření jakékoli intenzity. Proto se rašeliníky z otevřené části rašeliniště jeví jako tolerantní vůči světelnému stresu, zatímco druhy převládající ve stinné, odvodněné části rašeliniště se jeví jako druhy s převládající konkurenční strategií, schopné maximalizovat svůj růst a produkci v příznivě stinném a vlhkém prostědí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171777