Počet záznamů: 1  

Poly[ethane-1,2-diammonium tetra-μ-chlorido-cadmate(II)]

 1. 1. 0323947 - FZU-D 2009 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Lamhamdi, A. - Mejdoubi, E. - Fejfarová, Karla - Dušek, Michal - El Bali, B.
  Poly[ethane-1,2-diammonium tetra-μ-chlorido-cadmate(II)].
  [Poly[ethan-1,2-diammonium tetra-μ-chlorido-kademnatan)].]
  Acta Crystallographica section E - Structure Reports Online. Roč. 653, č. 2 (2009), m215-m216 ISSN 1600-5368
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: X-ray diffraction * Jana2006
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.411, rok: 2009

  The structure of {(NH3CH2CH2NH3)[CdCl4]}n, is built upon layers parallel to (100) made up from corner-sharing [CdCl6] octahedra. NH3CH2CH2NH32+ cations are situated between the layers and are linked to the layers via an N-H...Cl hydrogen-bonding network. The Cd atom is located on an inversion centre and the coordination environment is described as highly distorted octahedral.

  Struktura {(NH3CH2CH2NH3)[CdCl4]}n je vystavena z vrstev rovnobězných se směrem (100) složených z oktaedrů [CdCl6], vzájemně sdílejících rohy. Kationty NH3CH2CH2NH32+ jsou umístěny mezi vrstvami a připojeny k vrstvám pomocí sítě N-H...Cl vodíkových vazeb. Atom Cd se nachází ve středu symetrie a jeho koordinační okolí lze popsat jako velmi deformovaný oktaedr.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171774