Počet záznamů: 1  

Tree growth and competition in a post-logging Quercus mongolica forest on Mt. Sobaek, South Korea

 1. 1. 0323909 - BU-J 2009 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Jiří - Song, J. S. - Altman, J. - Janeček, Štěpán - Černý, Tomáš - Šrůtek, Miroslav - Kolbek, Jiří
  Tree growth and competition in a post-logging Quercus mongolica forest on Mt. Sobaek, South Korea.
  [Růst stromů a konkurence v lesních porostech dubu mongolského po minulé těžbě v pohoří Sobaek, jižní Korea.]
  Ecological Research. Roč. 24, - (2009), s. 281-290 ISSN 0912-3814
  Grant CEP: GA ČR GA206/05/0119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Deciduous forests * stand recovery * spontaneous development
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.485, rok: 2009

  Study addresses important conceptual issues as it clarifies the role of stem size, origin, age, and local competitive interactions and tree demography on the spatio-temporal variations in radial growth of Quercus mongolica in a young postlogging stand in South Korea. We combine several recent innovations in the modelling of stand development and plant interactions. The fitting individual growth curves with Richards model show that seed-established trees are able to grow longer exponentially and hence to achieve larger stem diameter, are significantly taller with greater stem volume and experience less competition than asymptotically growing sprout-established trees.

  Studium konkurenčních interakcí a demografie dřevin pomocí analýzy prostoro-časové variability v radiálních přírustech dubu mongolského v lesních porostech v jižní Koreji prokázalo, že jedinci dřevin pocházející ze semenáčů mohou po delší dobu přirůstat exponenciálně a tak mohou dosáhnout většího průměru kmene. Tím také dosahují vyššího vzrůstu a podléhají slabší konkurenci než jedinci pocházející z výmladků, kde byl zaznamenán asymptotický růst. Tyto výsledky platí pro dynamiku opadavého temperátního lesa se spontánnním vývojem po minulé těžbě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171739