Počet záznamů: 1  

Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter decomposability of grasslands across Europe

 1. 1. 0323904 - BU-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fortunel, C. - Garnier, E. - Joffre, R. - Kazakou, E. - Quested, H. - Grigulis, K. - Lavorel, S. - Ansquer, P. - Castro, H. - Cruz, P. - Doležal, Jiří - Eriksson, O. - Freitas, H. - Golodets, C. - Jouany, C. - Kigel, J. - Kleyer, M. - Lehsten, V. - Lepš, J. - Meier, T. - Pakeman, R. - Papadimitriou, M. - Papanastasis, V. P. - Quétier, F. - Robson, M. - Sternberg, M. - Theau, J.-P. - Thébault, A. - Zarovali, M.
  Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter decomposability of grasslands across Europe.
  [Funkční vlastnosti listů jako indikátory vlivu měnícího se klimatu a způsobu obhospodařování na rozklad opadu u lučních společenstev v Evropě.]
  Ecology. Roč. 90, č. 3 (2009), s. 598-611 ISSN 0012-9658
  Grant ostatní:EU(XE) EVK2-2001-000356
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: litter decomposability * disturbance * leaf traits
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.411, rok: 2009

  Land use and climate changes induce shifts in plant functional diversity and community structure, thereby modifying ecosystem processes. This is particularly true for litter decomposition, an essential process in the biogeochemical cycles of carbon and nutrients. In this study, we asked whether changes in functional traits of living leaves in response to changes in land use and climate were related to rates of litter potential decomposition. Litter decomposability appeared proximately linked to initial litter quality, with particularly clear negative correlations with lignin-dependent indices (litter lignin concentration, lignin : nitrogen ratio, and fiber component).

  Změny ve způsobu hospodaření spojené s klimatickými zmenami způsobují posun ve struktuře a diverzitě rostlinných společností a následně procesů na úrovni celého ekosystému. To se týká také rozkladu rostlinného opadu, což je jeden ze základních biogeochemických procesů v koloběhu uhlíku a živin. Tato studie sleduje zda změny vlastností živých listů způsobené měnícím se režimem obhospodařování trávobylinných společenstev a klimatem v Evropě mají vliv na rychlost dekompozice mrtvého opadu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171734