Počet záznamů: 1  

Health status of the nase (Chondrostoma nasus) in breeding farms from the Jihlava River basin

 1. 1. 0323902 - BFU-R 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Reček, L. - Palíková, M. - Lojek, Antonín - Navrátil, S.
  Health status of the nase (Chondrostoma nasus) in breeding farms from the Jihlava River basin.
  [Zdravotní stav ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) na chovných farmách v povodí řeky Jihlavy.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 78, č. 1 (2009), s. 99-106 ISSN 0001-7213
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: chemiluminescence * phagocytic activity * brood fish
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.403, rok: 2009

  The study compares the health state and basic immunological parameters of the nase in two breeding farms in the Jihlava River basin that differ mainly in the intensity of rearing of the nase fry and in water sources. The environment affected greatly the immunity of juvenile as well as brood fish. It reflects in the different levels of immunological indicators in the comparison of fry from two farms as well as in the comparison of fry and brood fish from the river.

  Práce porovnává zdravotní stav a základní imunologické parametry dvou chovů ostroretky stěhovavé v povodí řeky Jihlavy lišící se intenzitou odchovu plůdku a vodním zdrojem. Okolní prostředí mělo na imunitu plůdku i generačních ryb významný vliv. Odráží se v odlišných hodnotách imunologických parametrů jak v rámci porovnání plůdku ze dvou odchovných zařízení tak i při porovnání plůdku a generačních ryb, které jsou získávány z říčního prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171733