Počet záznamů: 1

Privilegované závěti a osnova českého zákoníku

 1. 1.
  0323899 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Privilegované závěti a osnova českého zákoníku.
  [Privileged Testaments and the Draft of the New Czech Civil Code.]
  Ad Notam. Roč. 15, č. 2 (2009), s. 41-45 ISSN 1211-0558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: new Civil Code * testament
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Osnova nového českého občanského zákoníku usiluje začlenit civilní právo znovu do kontextu standartních zákonných úprav kontinentální Evropy moderní úpravou tradičního a vyzkoušeného. V rámci tohoto navrhuje vrátit do českého kodexu institut privilegovaných závětí.

  The draft of the new Czech Civil Code attempts to re-incorporate Civil Law into the context of standard legal regulations of continental Europe by a modern regulation of the traditional and time-tested. Within this draft it is proposed to return the institute of privileged testaments into the Czech Code.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171731