Počet záznamů: 1

Heart-cutting 2-D CE using multiple detection points for chiral analysis of native amino acids

 1. 1.
  0323898 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Anouti, S. - Vandenabeele-Trambouze, O. - Koval, Dušan - Cottet, H.
  Heart-cutting 2-D CE using multiple detection points for chiral analysis of native amino acids.
  [Výběrová dvoudimenzionální kapilární elektroforéza s vícenásobnou detekcí pro chirální analýzu přírodních aminokyselin.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 2-10 ISSN 0173-0835
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: bidimensional separations * chiral analysis * C4D * native amino acids
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  Heart-cutting two-dimensional capillary electrophoresis in a single capillary was used for analysis of derivatized amino acids. The first step of this approach was sample cleanup by capillary zone electrophoresis; then, only selected amino acids were transferred into the second dimension of separation, where the derivatized amino acids were separated by micellar electrokinetic chromatography.

  Výběrová dvoudimenzionální kapilární elektroforéza v jedné kapiláře byla využita pro analýzu derivatizovaných aminokyselin. Prvním krokem tohoto přístupu byla preseparace aminokyselin kapilární zónovou elektroforézou; poté byly pouze vybrané analyty přeneseny do druhého rozměru, ve kterém byly derivatizované aminokyseliny rozděleny micelární elektrokinetickou chromatografií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171730