Počet záznamů: 1  

Application of capillary affinity electrophoresis and density functional theory to the investigation of valinomycin-lithium complex

 1. 1. 0323895 - UOCHB-X 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ehala, Sille - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Kašička, Václav
  Application of capillary affinity electrophoresis and density functional theory to the investigation of valinomycin-lithium complex.
  [Využití kapilární afinitní elektroforézy a teorie funkcionálu hustoty ke studiu komplexu valinomycin-lithium.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 17 (2009), s. 3660-3665 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1044; GA ČR(CZ) GA203/08/1428; GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: capillary affinity electrophoresis * valinomycin * density functional theory
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  Capillary affinity electrophoresis (CAE) and quantum mechanical density functional theory (DFT) have been applied to the investigation of interactions of valinomycin (Val), a macrocyclic depsipeptide ionophore, with lithium cation, Li+. Binding constant of the Val-Li+ complex in methanol was determined by CAE and the structure of the complex was calculated using DFT.

  Kapilární afinitní elektroforéza (CAE) a kvantově chemická teorie funcionálu hustoty (DFT) byly využity ke studiu interakcí valinomycinu (Val), makrocyklického depsipeptidového ionoforu, s kationtem lithia, Li+. Vazebná konstanta komplexu Val-Li+ v methanolu byla stanovena metodou CAE a struktura tohoto komplexu byla vypočtena metodou DFT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171728