Počet záznamů: 1  

Crystalline .beta.-structure of PHBV grown epitaxially on silicate layers of MMT

 1. 1. 0323877 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ublekov, F. - Baldrian, Josef - Nedkov, E.
  Crystalline .beta.-structure of PHBV grown epitaxially on silicate layers of MMT.
  [Krystalická .beta. struktra PHBV vyrostlá epitaxiálně na silikátových lamelách MMT.]
  Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics. Roč. 47, č. 8 (2009), s. 751-755 ISSN 0887-6266
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: beta-structure * biodegradable * biopolymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.586, rok: 2009

  The poly(3-hydroxybutyrate-co-3-bydroxyvalerate) (PHBV)/montmorillonite (MMT) nanocomposites were investigated by wide-angle X-ray scattering (WAXS). The aim of the investigation was solution intercalation of MMT with PHBV. Beside the usual orthorhombic unit cell, a stable pseudohexagonal beta-structure of PHBV was obtained.

  Systém kopolymer poly(3-hydroxybutyrát-ko-3-bydroxyvalerát) (PHBV)/montmorillonit (MMT) byl studován pomocí širokoúhlového rozptylu paprsků X (WAXS). Cílem studie byl výzkum roztokové interkalace MMT řetězci PHBV. Při tomto procesu vzniká vedle obvyklé ortorombické struktury PBHV i jeho stabilní strukturní .beta. modifikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171713