Počet záznamů: 1  

Stabilization of polyurethanes based on liquid OH-telechelic polybutadienes: comparison of commercial and polymer-bound antioxidants

 1. 1. 0323838 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Podešva, Jiří - Kovářová, Jana - Hrdličková, Miluše - Netopilík, Miloš
  Stabilization of polyurethanes based on liquid OH-telechelic polybutadienes: comparison of commercial and polymer-bound antioxidants.
  [Stabilizace polyurethanů na bázi kapalných OH-telechelických polybutadienů: srovnání komerčních a polymerně vázaných antioxidantů.]
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 94, č. 4 (2009), s. 647-650 ISSN 0141-3910
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0987
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyurethanes * liquid polybutadienes * polymeric antioxidants
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.154, rok: 2009

  A soluble polyurethane was synthesized by a reaction of OH-telechelic, 1,2-rich, low-molecular-weight polybutadiene with toluene 2,4-diisocyanate. To the pendent vinyls of the polybutadiene blocks of the polyurethane, a sterically hindered phenolic antioxidant bearing a sulfanyl group (i.e., 6-sulfanylhexyl 3(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate) was added by a free-radical mechanism (in varying degrees of conversion). It was found by the DSC method that an admixture of polyurethane thus modified to original polyurethane shows an equal antioxidation effect as an admixture of the low-molar-mass analog, as related to the same mole concentration of the phenolic moiety.

  Reakcí OH-telechelického, nízkomolekulárního polybutadienu, bohatého na 1,2 jednotky, s toluen-2,4-diisokyanátem byl připraven rozpustný polyurethan. Na visící vinyly polybutadienových bloků tohoto polyurethanu byl radikálovým mechanismem adován (do různého stupně konverze) stéricky bráněný fenolický antioxidant nesoucí sulfanylovou skupinu (tj. 6-sulfanylhexyl 3(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát). Metodou DSC bylo zjištěno, že přídavek takto modifikovaného polyurethanu do původního polyurethanu má stejný antioxidační účinek jako přídavek nízkomolekulárního analogu, v přepočtu na stejnou molární koncentraci fenolické struktury.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171682