Počet záznamů: 1

Capillary electrophoretic and computational study of the complexation of valinomycin with rubidium cation

 1. 1.
  0323782 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ehala, Sille - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Kašička, Václav
  Capillary electrophoretic and computational study of the complexation of valinomycin with rubidium cation.
  [Kapilárně elektroforetická a výpočtová studie komplexace valinomycinu s kationtem rubidia.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 5 (2009), s. 883-889 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1044; GA ČR(CZ) GA203/08/1428; GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: capillary affinity electrophoresis * valinomycin * densityfunctional theory
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  Capillary affinity electrophoresis and quantum mechanical density functional theory have been applied to quantitative characterization of complexation of macrocyclic dodecadepsipeptide antibiotic valinomycin with rubidium cation in methanol.

  Kapilární afinitní elektroforéza a kvantově mechanická teorie funkcionálu hustoty byly využity ke kvantitativní charakterizaci komplexace makrocyklického dodekadepsipeptidového antibiotika valinomycinu s kationtem rubidia v methanolu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171637