Počet záznamů: 1  

Capillary affinity electrophoresis and ab initio calculation studies on complexation of valinomycin with Na+ ion

 1. 1. 0323779 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ehala, Sille - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Kašička, Václav
  Capillary affinity electrophoresis and ab initio calculation studies on complexation of valinomycin with Na+ ion.
  [Studie komplexace valinomycinu s Na+ iontem kapilární afinitní elektroforézou a výpočetní metodou ab initio.]
  Journal of Separation Science. Roč. 32, č. 4 (2009), s. 597-604 ISSN 1615-9306
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/06/1044; GA ČR(CZ) GA203/08/1428; GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: capillary affinity electrophoresis * valinomycin * ab initio calculation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.551, rok: 2009

  Capillary affinity electrophoresis and theoretical ab initio calculation have been applied to the investigation and quantitative evaluation of complexation of macrocyclic depsipeptide antibiotic valinomycin with sodium cation in methanol.

  Kapilární afinitní elektroforéza a teoretický výpočet metodou ab initio byly využity ke kvantitativní charakterizaci komplexace makrocyklického depsipeptidového antibiotika valinomycinu s kationtem sodíku v methanolu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171635