Počet záznamů: 1

Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants

 1. 1.
  0323772 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Burda, H. - Begall, S. - Červený, Jaroslav - Neef, J. - Němec, P.
  Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants.
  [Nízkofrekvenční elektromagnetická pole ruší magnetickou orientaci přežvýkavců.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 106, č. 14 (2009), s. 5708-5713 ISSN 0027-8424
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: cattle * magnetoreception * roe deer * power lines
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 9.432, rok: 2009

  Resting and grazing cattle and deer tend to align their body axes in the geomagnetic North-South direction. The mechanism(s) that underlie this behavior remain unknown. Here, we show that extremely low-frequency magnetic fields (ELFMFs) generated by high-voltage power lines disrupt alignment of the bodies of these animals with the geomagnetic field. Body orientation of cattle and roe deer was random on pastures under or near power lines. Moreover, cattle exposed to various magnetic fields directly beneath or in the vicinity of power lines trending in various magnetic directions exhibited distinct patterns of alignment. The disturbing effect of the ELFMFs on body alignment diminished with the distance from conductors. These findings constitute evidence for magnetic sensation in large mammals as well as evidence of an overt behavioral reaction to weak ELFMFs in vertebrates. The demonstrated reaction to weak ELFMFs implies effects at the cellular and molecular levels.

  Pasoucí se a odpočívající skot a srnci upřednostňují ve volné krajině severojižní směřování těla. Studie demonstruje, že nízkofrekvenční elektromagnetická pole generovaná silnoproudým vedením severojižní orientaci těla sledovaných druhů ruší. U skotu i srnců pasoucích se pod nebo blízko silnoproudého vedení byla orientace těla náhodná. Navíc skot, vystavený různým magnetickým polím pod dráty vysokého napětí vedoucími různými zeměpisnými/magnetickými směry vykazoval různou míru dezorientace. Rušivý efekt slábnul se vzrůstající vzdáleností od silnoproudého vedení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171631