Počet záznamů: 1  

Synthesis of C3, C5, and C7 pregnane derivatives and their effect on NMDA receptor responses in cultured rat hippocampal neurons

 1. 1. 0323768 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šťastná, Eva - Chodounská, Hana - Pouzar, Vladimír - Kapras, Vojtěch - Borovská, Jiřina - Cais, Ondřej - Vyklický ml., Ladislav
  Synthesis of C3, C5, and C7 pregnane derivatives and their effect on NMDA receptor responses in cultured rat hippocampal neurons.
  [Syntéza C3, C5 a C7 pregnanových derivátů a jejich vliv na NMDA receptory v kultuře krysích hipokampálních neuronů.]
  Steroids. Roč. 74, č. 2 (2009), s. 256-263 ISSN 0039-128X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/07/0271; GA ČR(CZ) GA203/08/1498
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC554; FP6 Photolysis(XE) LSHM-CT-2007-037765
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: pregnane derivatives * NMDA receptor * structure-activity relationship * patch-clamp recording
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.905, rok: 2009

  The synthesis of several novel 5alpha- and 5beta-20-oxo-pregnane derivatives substituted in the position 3 and 7 of the steroid skeleton is described. Activity of synthesized compounds was studied in voltage-clamped cultured rat hippocampal neurons. Substituted derivatives inhibited NMDA-elicited neuronal activity. The relationship between biological activity and structure is discussed.

  V práci je popsána syntéza několika nových 5alfa- a 5beta-20-oxopregnanových derivátů substituovaných v polohách 3 a 7 steroidního skeletu. Byla studována aktivita připravených látek na kultuře krysích hipokampálních neuronů. Substituované deriváty inhibují NMDA-aktivitu neuronů. Je diskutován vztah mezi strukturou a biologickou aktivitou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171628