Počet záznamů: 1  

Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses

 1. 1. 0323757 - BU-J 2009 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Hájek, Tomáš - Adamec, Lubomír
  Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses.
  [Hospodaření konkurujících si rašeliníků s minerálními živinami.]
  Ecological Research. Roč. 24, č. 2 (2009), s. 291-302 ISSN 0912-3814
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600050503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: exchange capacity * species coexistence * bog
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.485, rok: 2009

  We studied how the main mineral nutrients are distributed between intracellular and extracellular exchangeable fractions in seven Sphagnum species of contrasting bog microhabitats. Ca occurred mainly in the exchangeable form while Mg, Na and particularly K, Al and N occurred inside cells. Hummock species with a higher cation exchange capacity (CEC) accumulated more exchangeable Ca2+, while the hollow ones with a lower CEC more Na+. Intracellular N and P were consistently lower in dying shoot parts, indicating the possibility of N and P reutilization. Where S. magellanicum formed mixed patches with S. angustifolium, it had the intracellular N content about 40% lower than if grew alone. This indicates unequal competition for N in those co occurring species. We assume that the high CEC enables sphagna to retain immediately the cationic nutrients from rainwater. This represents a mechanism of temporal extension of nutrient availability to subsequent slow intracellular nutrient uptake.

  Studovali jsme vnitrobuněčný a vněbuněčný (vyměnitelný) obsah minerálních živin u sedmi druhů vrchovištních rašeliníků z odlišných mikrostanovišť. Vápník se vyskytoval převážně ve vyměnitelné formě, zatímco Mg, Na, a zejména K, Al a N uvnitř buněk. Bultové druhy s větší kapacitou kationtové výměny (CEC) hromadily vyměnitelný Ca2+, zatímco šlenkové druhy s menším CEC hromadily více Na+. Vnitrobuněčné obsahy N a P byly vždy nižší u odumírajících částí stélek, což naznačuje možnost reutilizace těchto prvků. Pokud S. magellanicum vytvářelo smíšené porosty se S. angustifolium, mělo vnitrobuněčný obsah N asi o 40% nižší než když rostlo samostatně. To napovídá na nestejnoměrnou konkurenci o N. Předpokládáme, že vysoká CEC rašeliníkům umožňuje okamžité zadržení kationtů živin ze srážkové vody, což představuje důležitý mechanismus prodloužení doby, po kterou mohou být živiny dostup
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171621