Počet záznamů: 1  

Metabolic diversification of cells during the development of yeast colonies

 1. 1. 0323756 - MBU-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Váchová, Libuše - Kučerová, Helena - Devaux, F. - Úlehlová, M. - Palková, Z.
  Metabolic diversification of cells during the development of yeast colonies.
  [Rozrůznění metabolismu v buňkách kvasinkových kolonií v průběhu jejich vývoje.]
  Environmental Microbiology. Roč. 11, č. 2 (2009), s. 494-504 ISSN 1462-2912
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/0294; GA ČR GA204/08/0718; GA MŠk(CZ) LC531
  Grant ostatní:GB(GB) Howard Hughes Medical Institute International Research Award
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: yeast * yeast colonies * saccharomyces cerevisiae
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.909, rok: 2009

  Saccharomyces cerevisiae colony transition between major developmental phases is accompanied by striking transcription changes; the development within particular phase is guided mostly at the post-transcriptional level. Cells located at the colony margin export higher amounts of ammonium than central cells and activate an adaptive metabolism. Central chronologically aged cells are unable to undergo these changes but they maintain higher levels of various stress-defence enzymes. These divergent properties of both cell types determine their consequent dissimilar fate

  Přechod mezi jednotlivými vývojovými fázemi kolonií Saccharomyces cerevisiae je spojen s výraznými změnami transkripce; vývoj uvnitř fází je regulován především na posttranskripční úrovni. Buňky rostoucí na okraji kolonie exportují více amonných iontů než buňky v jejím centru a aktivují adaptační metabolismus. Centrální chronologicky starší buňky nejsou schopny této aktivace, ale naopak udržují vysokou hladinu enzymů ochrany proti stresu. Rozdílné vlastnosti obou buněčných typů určují jejich rozdílný osud
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171620