Počet záznamů: 1

Adipose Tissue-Muscle Interactions and the Metabolit Effects of n-3 LCPUFA – Implications for Programming Effects of Early Diet

 1. 1.
  0323754 - FGU-C 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Janovská, Petra - Kopecký, Jan
  Adipose Tissue-Muscle Interactions and the Metabolit Effects of n-3 LCPUFA – Implications for Programming Effects of Early Diet.
  [Interakce mezi tukovou tkání a svalem a metabolické efekty n-3 LCPUFA – Význam prvotní diety na programování organismu.]
  Early Nutrition Programming and Health Outcomes in Later Life : Obesity and Beyond. New York: Springer, 2009 - (Koletzko, B.; Decsi, T.; Molnár, D.; de la Hunty, A.), s. 149-157. Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol, 646. ISBN 978-1-4020-9172-8
  Grant ostatní:EC(XE) FOOD-CT-2005-007036
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: n-3 LCPUFA * early programming * adipose tissue
  Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa

  Higher intake of n-3 LCPUFA has beneficial effects on lipid metabolism, obesity and insulin sensitivity. We tested the effects of n-3 LCPUFA intake during perinatal development and lactation on metabolic programming in mice offspring. Higher n-3 LCPUFA intake has probably positive effect on metabolism also in adult age

  Zvýšený příjem n-3 LCPUFA má prospěšný vliv na metabolismus lipidů, obezitu a citlivost k inzulínu. Na myším modelu jsme zkoumali vliv příjemu n-3 LCPUFA během perinatálního období a laktace na programování metabolismu mláďat. Vyšší příjem n-3 LCPUFA během tohoto období má pravděpodobně pozitivní vliv na metabolismus i v období dospělosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171618