Počet záznamů: 1

Putative role for ABC multidrug exporters in yeast quorum sensing

 1. 1.
  0323748 - MBU-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Otakar - Kučerová, Helena - Harant, Karel - Palková, Z. - Váchová, Libuše
  Putative role for ABC multidrug exporters in yeast quorum sensing.
  [Možná role ABC exportérů pro mnohočetné léky ve vzájemné komunikaci (quorum sensing) kvasinek.]
  FEBS Letters. Roč. 583, č. 7 (2009), s. 1107-1113 ISSN 0014-5793
  Grant CEP: GA ČR GA525/05/0297; GA ČR GP204/05/P175; GA MŠk(CZ) LC531
  Grant ostatní:GB(GB) Howard Hughes Medical Institute International Research Award
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: multidrug resistance * pdr transporter * yeast physiology
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.541, rok: 2009

  Besides the role of Pdr5p and Snq2p transporters controlled by transcription factor Pdr1p in removing extracellularly added toxic compounds, they significantly influence the developmental phases and physiology of yeast populations growing in a liquid culture. They appear to be involved in population quorum sensing, which consequently influences Pdr1p level via feedback regulation

  Pdr5p a Snq2p transportéry kontrolované transkripčním faktorem Pdr1p kromě role v odstraňování extracelulárně přidaných toxických látek výrazně ovlivňují vývojové fáze a fyziologii kvasinkových populací rostoucích v tekutých kulturách. Zdá se, že jsou zapojeny ve vzájemné komunikaci (quorum sensing), která následně zpětnovazebnou regulací ovlivní koncentraci Pdr1p
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171614