Počet záznamů: 1

Allopregnanolone (3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one) Derivatives with a Polar Chain in position 16α: Synthesis and activity

 1. 1.
  0323744 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Slavíková, Barbora - Krištofíková, Z. - Chodounská, Hana - Buděšínský, Miloš - Durán, F. J. - Veleiro, A. S. - Burton, G. - Kasal, Alexander
  Allopregnanolone (3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one) Derivatives with a Polar Chain in position 16α: Synthesis and activity.
  [Deriváty allopregnanolonu (3α-hydroxy-5α-pregnan-20-one) s polárním řetězcem v poloze 16α: Syntéza and aktivita.]
  Journal of Medicinal Chemistry. Roč. 52, č. 7 (2009), s. 2119-2125 ISSN 0022-2623
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/1605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Michael addition * carbamates * [35S]TBPS
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 4.802, rok: 2009

  The lipophilic nature of allopregnanolone prevents its user-friendly application in human medicine. New allopregnanolone analogues with polar groups introduced into position 16α were prepared and tested. The Michael addition to derivatives of pregn-16-en-20-one was the key reaction step. The link between the steroid skeleton and the new side chain was either a methylene group (when diethyl malonate was added) or an oxygen atom (when a hydroxy derivative was added). [35S]TBPS displacement was used to evaluate the products. Several carbamates (but not their parent alcohols) displaced TBPS from the picrotoxin binding site on GABAA receptors.

  Lipofilní povaha allopregnanolonu je překážkou v optimálním využití v lékařství. Připravili jsme nová analoga allopregnanolonu s polární skupinou v poloze 16α. Klíčovým stupněm byla Michaelova adice na deriváty pregn-16-en-20-onu. Spacer mezi steroidním jádrem a novým řetězcem byl připojen prostřednictvím uhlíkatého nebo kyslíkatého článku, podle toho, zda byl dován malonan ethylnatý nebo vhodný alkohol. Vyhodnocování aktivity bylo prováděno in vitro s použitím [35S]TBPS jako radioligandu. Účinné byly karbamáty některých produktů, ne však příslušné volné alkoholy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171610