Počet záznamů: 1

Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites

 1. 1.
  0323735 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Závodská, Radka - Wen, Ch. J. - Sehnal, František - Hrdý, Ivan - Lee, H. J. - Šauman, Ivo
  Corazonin- and PDF-immunoreactivities in the cephalic ganglia of termites.
  [Corzonin- a PDF-imunoreaktivita v hlavových gangliích termitů.]
  Journal of Insect Physiology. Roč. 55, č. 5 (2009), s. 441-449 ISSN 0022-1910
  Grant CEP: GA MŠk LC07032
  Grant ostatní:National Taiwan University(TW) NSC 92-2313-B-002-069; National Taiwan University(TW) NSC 93-2313-B-002-045; National Taiwan University(TW) NSC 2313-B-002-015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: castes * circadian rhythm * neuropeptides
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.235, rok: 2009

  Antisera against the pigment-dispersing factor (PDF) and corazonin (Crz) reacted with distinct sets of neurons in the cephalic ganglia of termites. The locations of immunoreactive cells were similar but their numbers differed among the eight species examined. Staining patterns were identical in the pseudergates, soldiers, and secondary reproductives of Prorhinotermes simplex. Workers and soldiers were compared in the remaining 7 species. The only caste divergence was detected in Coptotermes formosanus. Diurnal changes in PDF-ir and Crz-ir were examined in P. simplex kept under long day (18:6 h light:darkness) or short day (10:14 h) photoperiods. No circadian fluctuations in the distribution or the intensity of immunostaining were found in the pseudergates and soldiers that were sacrificed in 4 h intervals or in the male and female secondary reproductives examined in 6 h intervals.

  Antisera proti pigment-disperznímu faktoru (PDF) a corazoninu (Crz) reagovala v hlavových gangliích termitů v určitých skupinách neuronů. Umístění imunoreaktivních buněk bylo podobné, ale jejich počet se u osmi zkoumaných druhů lišil. Distribuce buněk byla stejná u pseudergatů, vojáků a náhradních pohlavních jedinců u druhu Prorhinotermes simplex. Jediná divergence mezi kastami byla zjištěna u Coptotermes formosanus, jehož vojáci postrádali na rozdíl od dělníků 4 buňky s corazoninem v pars intercerebralis a ojediněle i 2 Crz-pozitivní buňky v SOG. Nebyly zjištěny cirkadiánní změny v imunoreaktivitě Crz ani PDF u P. simplex v podmínkách různých fotoperiod. Cirkadiánní změny se neprojevily v intenzitě reakce ani u jednotlivých kast u P. simple.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171603