Počet záznamů: 1

A random point process model for the score in sport matches

 1. 1.
  0323733 - UTIA-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Volf, Petr
  A random point process model for the score in sport matches.
  [Náhodný bodový proces jako model pro skore sportovních zápasů.]
  IMA Journal of Management Mathematics. Roč. 20, č. 2 (2009), s. 121-131 ISSN 1471-678X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA101120604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: sport statistics * scoring intensity * Cox’s regression model
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/volf-a random point process model for the score in sport matches.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/volf-a random point process model for the score in sport matches.pdf

  A sequence of goals scored during sport match is modelled as a realization of two dependent random point processes. It is assumed that the scoring intensity of each team has several components depending on time or on factors describing the teams and other conditions of the match. This dependence is modelled with the aid of a semi-parametric multiplicative regression model of intensity. A method of model evaluation is presented and demonstrated on a real data set. Prediction obtained from the model via the Monte Carlo simulation is compared with real results (from football world championship 2006).

  Posloupnost branek dosažených během sportovního utkání je modelována jako dva závislé bodové procesy. Pro jejich intenzity, která závisí na dalších faktorech, byl zvolen Coxův regresní model. Je popsána metoda odhadu komponent modelu a také postup využívající náhodné generování k predikci výsledku. Analýza je provedena i na reálných datech (ze světováho mistrovství v kopané 2006).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171601