Počet záznamů: 1  

Vliv modifikace implantátů pro náhrady osteochondrálních defektů na genovou expresi chondrocytů

 1. 1. 0323712 - UMCH-V 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Polanská, M. - Hulejová, H. - Petrtýl, M. - Bastl, Zdeněk - Kruliš, Zdeněk - Horák, Zdeněk - Veigl, D. - Šenolt, L.
  Vliv modifikace implantátů pro náhrady osteochondrálních defektů na genovou expresi chondrocytů.
  [Impact of modification of implants for replacement of osteochondral defects on the gene expression of chondrocytes.]
  Česká revmatologie. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 17-22 ISSN 1210-7905
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/0761
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: osteochondral defects biomaterials * gene expression * cytokines
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  Cílem této práce bylo zhodnotit vliv povrchové modifikace cykloolefinového kopolymeru (COC) a COC-blendu kolagenem typu II na viabilitu a genovou expresi chondrocytů.

  The aim of this study was to evaluate the impact of superficial modification of cycloolefin copolymer (COC) and COC blend with collagen type II on the viability and gene expression of chondrocytes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171587