Počet záznamů: 1  

Získávání fytosterolů z tálového mýdla kapalinovou extrakcí

 1. 1. 0323709 - UCHP-M 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rousková, Milena - Heyberger, Aleš - Tříska, Jan
  Získávání fytosterolů z tálového mýdla kapalinovou extrakcí.
  [Recovery of Phytosterols from Tall Soap Using Liquid-Liquid Extraction.]
  Sborník přednášek. Vol. 1. Praha: PetroChemEng, 2009 - (Škarka, J.), s. 1217-1222. ISBN 978-80-02-02105-6.
  [Konference Chemické technologie . Materiály . Petrochemie . Polymery . Ropa . Legislativa . Prostředí . Bezpečnost . APROCHEM 2008 /18./. Milovy (CZ), 20.04.2008-22.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400720504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: tall soap * paper technology * phytosterols
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  Tálové mýdlo vzniká jako vedlejší produkt při výrobě papíru a buničiny Kraft procesem. Nejčastěji je zpracováváno pro regeneraci chemikálií, používaných v papírenské technologii, a jako energetický zdroj. Obsahuje ale také fytosteroly, u nichž byl lékařsky prokázán pozitivní vliv na lidské zdraví, zejména na kardiovaskulární choroby a některé typy nádorových onemocnění. Izolaci fytosterolů ze směsi lze provádět pomocí energeticky náročné destilace nebo šetrněji pomocí kapalinové extrakce. Příspěvek je zaměřen na problematiku zpracování tálového mýdla pro získání maximálního výtěžku fytosterolů s využitím zařízení speciální konstrukce - extraktoru s vibrujícími patry.

  Tall soap is a side-product in the Kraft process of the paper and pulp production. The most frequently tall soap is processed in paper technology for chemicals recovery and as a fuel. It contains also phytosterols that have medically proved positive effect on human health, especially on cardiovascular diseases and some types of tumour illnesses. Phytosterols can be isolated from the mixture by either energy consuming distillation or by gentle liquid-liquid extraction. The topic of interest is focused on tall soap processing for phytosterols’ yield maximalization by application of special constructed device – vibrating plate extractor.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171585