Počet záznamů: 1  

River discharge drives recruitment success of the European bitterling Rhodeus amarus in a regulated river in central Europe

 1. 1. 0323703 - UBO-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Konečná, Markéta - Jurajda, Pavel - Reichard, Martin
  River discharge drives recruitment success of the European bitterling Rhodeus amarus in a regulated river in central Europe.
  [Vliv průtokového režimu na reprodukční úspěšnost hořavky duhové ve středoevropském nížinném toku.]
  Journal of Fish Biology. Roč. 74, č. 7 (2009), s. 1642-1650 ISSN 0022-1112
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD524/05/H536; GA AV ČR KJB600930802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: invasive species * juvenile growth * interannual variation * long-term data set * water temperature * young-of-the-year fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2009

  A 15 year data set revealed that the abundance of 0+ year Rhodeus amarus in a regulated river was negatively associated with mean river discharge, while mean standard length was positively related to the cumulative number of degree-days above 10° C. Results are discussed in the context of the recent invasion success of R. amarus.

  Dle dat z 15-letého sledování plůdku hořavky duhové v regulovaném toku formou bodových odlovů bylo zjištěno, že abundance 0+ ryb je negativně ovlivněna průměrným průtokem, zatímco průměrná velikost ryb je pozitivně ovlivněna kumulativními denními stupni (nad 10°C). Výsledky jsou diskutovány v kontextu recentní invaze hořavky v Evropě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171582