Počet záznamů: 1  

The first record of a natural hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus in the Danube River Basin, Czech Republic: morphological, karyological and molecular characteristics

 1. 1. 0323697 - UBO-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vetešník, Lukáš - Halačka, Karel - Papoušek, Ivo - Mendel, Jan - Šimková, A.
  The first record of a natural hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus in the Danube River Basin, Czech Republic: morphological, karyological and molecular characteristics.
  [První nález přirozeného hybrida plotice obecné Rutilus rutilus a ostroretky stěhovavé Chondrostoma nasus v povodí Dunaje, Česká republika: morfologické, karyologické a molekulární charakteristiky.]
  Journal of Fish Biology. Roč. 74, č. 7 (2009), s. 1669-1676 ISSN 0022-1112
  Grant CEP: GA MŽP SP/2D4/55/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: chromosomes * cyprinids * meristic traits * microsatellites
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2009

  Morphological (meristic and morphometric traits), karyological and molecular (microsatellites, cytochrome b) analyses were performed to characterize a hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus. Meristic and morphometric traits were different between hybrid and both parental species. The number of chromosomes found in hybrid specimen indicated that this individual represents the post-F1 generation of hybrids and the microsatellite analysis of the hybrid showed the presence of variants typical for R. rutilus and C. nasus.

  Morfologické (meristické a morfometrické znaky), karyologické a molekulární (mikrosatelity, cytochrom b) charakteristiky byly provedeny k rozlišení hybridního jedince mezi Rutilus rutilus a Chondrostoma nasus. Meristické a morfometrické znaky byly odlišné mezi hybridem a rodičovskými druhy. Počet chromozomů u hybridního jedince naznačuje, že se jedná o post-F1 generaci hybridů. Mikrosatelitová analýza hybrida potvrdila varianty typické pro R. rutilus a C. nasus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171579