Počet záznamů: 1  

Veřejno-soukromá partnerství a unijní pravidla hospodářské soutěže

 1. 1. 0323689 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Veřejno-soukromá partnerství a unijní pravidla hospodářské soutěže.
  [Public Private Partnerships and Union Rules Concerning Economic Competition.]
  Jurisprudence. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 17-22 ISSN 1802-3843
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700680701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: Public Private Partnership * Economic Competition * European Union law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá aplikací unijních pravidel směřujících k ochraně hospodářské soutěže. Pravidla hospodářské soutěže stejně jako koncept partnerství nejsou samoúčelná a jejich smyslem by mělo být nejen přispívat k abstraktnímu ekonomickému růstu, ale současně i k hmatatelnému,individuálnímu sociálnímu vzestupu.

  The article deals with the application of union rules leading to the protection of economic competition. The rules of economic competition as well the concept of partnership are not autotelic and their purpose should be not only to contribute to an abstract economic development, but also to a tangible individual social upturn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171573