Počet záznamů: 1

ICT non-availability at home as a potential barrier for educational development

 1. 1.
  0323686 - SOU-Z 2009 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Basl, Josef
  ICT non-availability at home as a potential barrier for educational development.
  [Nedostupnost ICT v domácnosti jako potenciální překážka pro vzdělanostní rozvoj.]
  INTED 2009. Valencia: : International Association of Technology, Education and Development, 2009 - (Chova, L.; Belenguer, D.; Torres, L.), s. 515-524. ISBN 978-84-612-7578-6.
  [International Technology, Education and Development Conference. Valencia (ES), 09.03.2009-11.03.2009]
  Grant CEP: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2; GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: computer literacy * family background * PISA
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  This paper deals with the effect of family background on computer literacy. Situation in the Czech Republic is compared with Finland and Slovakia. The analytical approach is based on the idea that effect of family background on computer literacy can be transmitted in two ways, either directly or indirectly through ICT possession at home. Although stronger indirect effect than the direct one was found in all cases, based on an international comparison it is clear that the higher is the ICT penetration at home, the weaker is the value of total effect of family background.

  Příspěvek se zabývá vlivem rodinného zázemí na počítačovou gramotnost a srovnává situaci v České republice s Finskem a Slovenskem. Analytický přístup je založen na myšlence, že vliv rodinného zázemí na počítačovou gramotnost může být přenášen dvěma způsoby, buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím vlastnictví ICT v domácnosti. Ačkoli byl ve všech případech zjištěn silnější nepřímý vliv než přímý, mezinárodní srovnání ukazuje, že čím vyšší je penetrace ICT v domácnosti, tím slabší je hodnota celkového vlivu rodinného zázemí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005177