Počet záznamů: 1  

Coronal fast wave trains of the decimetric type IV radio event observed during the decay phase of the June 6, 2000 flare

 1. 1. 0323677 - ASU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mészárosová, Hana - Sawant, H. S. - Cecatto, J.R. - Rybák, J. - Karlický, Marian - Fernandes, F. C. R. - de Andrade, M. C. - Jiřička, Karel
  Coronal fast wave trains of the decimetric type IV radio event observed during the decay phase of the June 6, 2000 flare.
  [Rychlé koronální vlny decimetrického typu IV rádiového vzplanutí pozorovaného během závěrečné fáze erupce dne 6. června 2000.]
  Advances in Space Research. Roč. 43, č. 10 (2009), s. 1479-1483 ISSN 0273-1177
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun * corona * radio radiation
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 1.079, rok: 2009

  The 22 min long decimetric type IV radio event observed during the decay phase of the June 6, 2000 flare simultaneously by the Brazilian Solar Spectroscope (BSS) and the Ondrejov radiospectrograph in frequency range 1200–4500 MHz has been analyzed. We have found that the characteristic periods of about 60 s belong to the long-period spectral component of the fast wave trains with a tadpole pattern in their wavelet power spectra. We have detected these trains in the whole frequency range 1200–4500 MHz. In this paper, we focus on two examples of wave trains in a loop segment and the main statistical parameters are studied and discussed.

  Decimetrické rádiové vzplanutí typu IV trvající 22 min bylo pozorováno během záverečné fáze erupce dne 6. června 2000 pomocí dvou nezávislých přístrojů: BSS (Brazilský sluneční spektrograf) Ondřejovský rádiospektrograf. Toto vzplanutí bylo naměřeno ve frekvenční oblasti 1200-4500 MHz a dále analyzováno. Bylo zjistěno, že charakteristická perioda cca 60 s je spektrální komponentou rychlých vlnových vlaků s 'tadpole' vzorkem ve wavelet power spektru. Tyto vlny byly pozorovány v celém frekvenčním rozsahu 1200-4500 MHz. V tomto článku se soustředíme na studium dvou příkladů takovýchto vlnových vlaků v segmentu sluneční koronální smyčky a diskutujeme hlavní statistické výsledky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171568