Počet záznamů: 1

Circadian and developmental regulation of N-methyl-d-aspartate-receptor 1 mRNA splice variants and N-methyl-d-aspartate-receptor 3 subunit expression within the rat suprachiasmatic nucleus

 1. 1.
  0323673 - FGU-C 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bendová, Zdeňka - Sumová, Alena - Mikkelsen, J. D.
  Circadian and developmental regulation of N-methyl-d-aspartate-receptor 1 mRNA splice variants and N-methyl-d-aspartate-receptor 3 subunit expression within the rat suprachiasmatic nucleus.
  [Cirkadiánní a vývojová regulace sestřihových variant N-metyl-d-apartátového receptoru 1 mRNA a exprese podjednotek N-metyl-d-apartátového receptoru 3 v suprachiasmatických jádrech laboratorního potkana.]
  Neuroscience. Roč. 159, č. 2 (2009), s. 599-609 ISSN 0306-4522
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/08/0503
  Grant ostatní:EC(XE) LSH-2004-115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian clock * ontogenesis * photic entrainment
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.292, rok: 2009

  We report the circadian expression of the NMDAR1 subunit in the adult rat suprachiasmatic nucleus (SCN) and depict its splice variants that may constitute the functional receptor channel. During ontogenesis, expression of two of the NMDAR1 subunit splice variants, as well as the NMDAR3A and 3B subunits, exhibits developmental loss around the time of eye opening. Moreover, the spatial and developmental characteristics of subunit NR1-E were demonstrated

  Práce se zabývá studiem cirkadiánní exprese NMDAR1 podjednotek a jeho sestřihových variant v suprachiasmatických jádrech (SCN) dospělého potkana, které mohou tvořit funkční kanál. Během ontogeneze dochází k vývojové ztrátě exprese dvou NMDAR1 sestřihových variant a podjednotek NMDAR3A a 3B okolo doby otevírání očí. Práce navíc popisuje prostorové a vývojové charakteristiky exprese podjednotky NR1-E
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171565