Počet záznamů: 1

Recepce Komenského - pedagoga v domácí i zahraniční vědě

 1. 1.
  0323666 - FLU-F 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Steiner, Martin
  Recepce Komenského - pedagoga v domácí i zahraniční vědě.
  [Reception of Comenius Educationalist at Home and Abroad.]
  Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře a vzdělávání. Praha: Academia, 2009 - (Chocholová, S.; Pánková, M.; Steiner, M.), s. 365-382. ISBN 978-80-200-1700-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: reception of Comenius * Comenius educationalist
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Komenského práce byly v Evropě vydávány téměř nepřetržitě od dob jeho působení až po dnešek. Konec 19. století navíc představuje počátek systematického bádání a recepce jeho díla. Pozornosti pedagogů se těšila především jeho pedagogická díla. Jistý posun lze zazanamenat v druhé polovině 20. století, kdy je věnována velká pozornost také filosofickým základům jeho práce.

  Writings by Comenius have been published almost continually from his times up to the present in Europe. The end of the 19th century marks the beginning of systematic scholarly research and reception of his work. It was above all Comenius-educationalist who has enjoyed lasting attention of educational scientists. Some shifts in the focus of their interest appeared in the later 20th century when the philosophical foundations of Comenius' work received great attention.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171558