Počet záznamů: 1  

Cation and anion exchangers from nanofibrous polystyrene for fast water treatment

 1. 1. 0323663 - UMCH-V 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Marek, J. - Beneš, Milan J. - Jelínek, L.
  Cation and anion exchangers from nanofibrous polystyrene for fast water treatment.
  [Katexy a anexy z nanovláknitého polystyrenu pro rychlé zpracování vody.]
  Proceedings. Nanofibers for the 3rd Millenium - Nano for Life. Praha: Elmarco s.r.o., 2009, s. 177-182. ISBN 978-80-254-3994-4.
  [Nanofibers for the 3rd Millennium – Nano for Life Summit. Praha (CZ), 11.03.2009-12.03.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polystyrene * nanofiber * ion exchanger
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Strongly acidic sulfonovaný cation exchanger on polystyrene nanofibrous matrix (Nanospider TM technology) was prepared by simultaneous sulfonation and crosslinking. Weakly basic nanofibrous anion exchanger was prepared after transformation of sulfogroups to sulfochloride by reaction with ethylene diamine. Nanofibrous products were characterized by sorption capacity. They have sorption kinetic significantly faster in comparison with standard granular ion exchangers.

  Současnou sulfonací a síťováním byl připraven silně kyselý sulfonový katex na polystyrenové nanovláknité matrici (Nanospider TM technologie). Slabě bázický anex byl připraven po převedení sulfoskupin na sulfochlorid reakci s ethylen diaminem. Nanovláknité produkty byly charakterizovány pomocí sorpční kapacity. Mají kinetiku sorpce výrazně rychlejší než standardní sorbenty granulární.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005174