Počet záznamů: 1  

Fracture properties of basalt fibre composites with cured or pyrolysed matrix

 1. 1. 0323657 - USMH-B 2009 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Černý, Martin - Chlup, Zdeněk - Sucharda, Zbyněk - Glogar, Petr
  Fracture properties of basalt fibre composites with cured or pyrolysed matrix.
  [Lomové vlastnosti kompozitů s čedičovými vlákny a vytvrzenou nebo pyrolyzovanou matricí.]
  Fractography of Advanced Ceramics III (Key Engineering Materials Vol .409). Basel: Trans Tech Publications, 2009, s. 326-329. ISSN 1662-9795.
  [Fractography of Advanced Ceramics /3./. Stará Lesná (SK), 07.09.2008-10.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/0817
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: basalt fibre * polysiloxane matrix * composite
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  www.scientific.net/KEM.409.326

  Measurement of flexural strength, fracture toughness and elasticity demonstrates a favourable influence of partial pyrolysis (at 400 – 750°C) on properties of basalt fibre – polysiloxane matrix composites in comparison with the cured - only composite.

  Měření ohybové pevnosti, lomové houževnatosti a elastických vlastností ukázalo příznivý vliv částečné pyrolýzy (do 400 – 750°C) na vlastnosti kompozitů s čedičovými vlákny a polysiloxanovou matricí ve srovnání s kompozity jen vytvrzenými.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171553