Počet záznamů: 1

SecGRID: Model for Maintaining Trust in Large-scale Dynamic Environments

 1. 1.
  0323638 - UIVT-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Špánek, Roman
  SecGRID: Model for Maintaining Trust in Large-scale Dynamic Environments.
  [Model pro správu důvěry v dynamicky se vyvíjejících prostředích s velkým počtem uživatelů.]
  International Journal of Grid and Utility Computing. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 146-158 ISSN 1741-847X
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300419; GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: distributed systems * hypergraphs * security * trust management
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The paper describes a new model for treating trust in reconfigurable groups of users with special accent on maintaining trust in the next generations of applications. The proposed model uses properties of weighted hypergraphs for description of possibly complicated trust relationships between and within groups of users. The model flexibility enables description of the relations such that these relations are preserved under frequent changes in their structure or trust. The presented ideas can be for their generality straightforwardly generalised to other concepts describable by weighted hypergraphs. The consistency of the proposal was verified in a couple of experiments with our pilot implementation SecGRID.

  Článek popisuje nový model řešící správu důvěry v dynamických prostředích, kde počet uživatelů může být značný. Základním stavebním prvkem proto nejsou, jako je v tomu u klasických přístupů, konkrétní dvojice či n-tice uživatelů, ale celé skupiny uživatelů. Důvěra je pak řešena a spravována na úrovni celých skupin uživatelů. Model využívá teorie ohodnocených hypergrafů pro popis skupin uživatelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171539