Počet záznamů: 1  

Creep-rupture strength prediction of an epoxy composite under tension

 1. 1. 0323635 - UTAM-F 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Krastev, R.K. - Zachariev, G. - Hristova, J. - Minster, Jiří
  Creep-rupture strength prediction of an epoxy composite under tension.
  [Předpověď creepové pevnosti epoxidového kompozitu při tahovém zatížení.]
  Mechanics of Time-Dependent Materials. Roč. 13, č. 2 (2009), s. 207-214 ISSN 1385-2000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: materials testing * creep * strength prediction
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Impakt faktor: 1.051, rok: 2009

  A method is checked for predicting creep-rupture-strength of an epoxy composite under tension employing data from short term tests. The results are compared with data for the same material subjected to bending.

  V článku je ověřována metoda předpovědi creepové pevnosti obecné epoxidové kompozice za tahového zatížení, založená na využití dat z krátkodobých zkoušek. Výsledky jsou porovnány s daty pro tentýž materiál zatížený ohybem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171538