Počet záznamů: 1  

Membrane cholesterol content influences binding properties of muscarinic M2 receptors and differentially impacts activation of second messenger pathways

 1. 1. 0323633 - FGU-C 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Michal, Pavel - Rudajev, Vladimír - El-Fakahany, E. E. - Doležal, Vladimír
  Membrane cholesterol content influences binding properties of muscarinic M2 receptors and differentially impacts activation of second messenger pathways.
  [Obsah membránového cholesterolu ovlivňuje vazebné vlastnosti muskarinových M2 receptorů a produkci druhých poslů.]
  European Journal of Pharmacology. Roč. 606, 1-3 (2009), s. 50-60 ISSN 0014-2999
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/05/0452; GA AV ČR(CZ) IAA500110703; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:National Institutes of Health(US) NS25743; EC(XE) LipiDiDiet
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: muscarinic * cholesterol * receptors
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.585, rok: 2009

  Cholesterol depletion strongly reduced both potency and efficacy of receptor internalization, decreased efficacy of carbachol in stimulating IP accumulation and the affinity of M2 receptors for N-methylscopolamine. On the other hand increased efficacy of carbachol on cAMP synthesis

  Snížení membránového cholesterolu snižuje receptorovou internalizaci, akumulaci IP vyvolanou karbacholem a afinitu M2 receptoru pro N-methylskopolamin. Na druhé straně zvyšuje účinnost karbacholu na syntesu cAMP
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171536