Počet záznamů: 1  

Effects of lamotrigine on cortically-elicited phenomena in adult rats: Differences between acute application and late consequences of early postnatal administration

 1. 1. 0323620 - FGU-C 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tsenov, Grygoriy - Redkozubova, Olga - Kubová, Hana - Mareš, Pavel
  Effects of lamotrigine on cortically-elicited phenomena in adult rats: Differences between acute application and late consequences of early postnatal administration.
  [Účinky lamotriginu na korové fenomény u dospělých potkanů: Rozdíly mezi akutním podáním a pozdními důsledky podání postnatálního.]
  Brain Research. Roč. 1258, - (2009), s. 65-70 ISSN 0006-8993
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) 1QS501210509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: seizures * cerebral cortex * lamotrigine
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.463, rok: 2009

  Acute administration of lamotrigine resulted in an anticonvulsant action in a model of cortical epileptic afterdischarges. Early postnatal administration did not change the parameters of cortical afterdischarges during adulthood

  Akutní podání lamotriginu vykazuje antikonvulsivní účinek proti korovým epileptickým následným výbojům. Postnatální podávání lamotriginu nemění charakteristiky korových následných výbojů v dospělosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171523