Počet záznamů: 1  

Deletion of a conserved noncoding sequence in Plzf intron leads to Plzf down-regulation in limb bud and polydactyly in the rat

 1. 1. 0323618 - FGU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Liška, F. - Šnajdr, P. - Šedová, L. - Šeda, O. - Chylíková, B. - Slámová, P. - Krejčí, E. - Sedmera, David - Grim, M. - Křenová, D. - Křen, Vladimír
  Deletion of a conserved noncoding sequence in Plzf intron leads to Plzf down-regulation in limb bud and polydactyly in the rat.
  [Delece konzervované nekódující sekvence v intronu Plzf genu způsobuje sníženou expresi Plzf v končetinových pupenech apolydaktylii u potkana.]
  Developmental Dynamics. Roč. 238, č. 3 (2009), s. 673-684 ISSN 1058-8388
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA304/06/0116; GA ČR(CZ) GP301/07/P178; EC(XE) LSHG-CT-2005-019015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Plzf * polydactyly * rat
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.833, rok: 2009

  A 2,964-bp deletion in Plzf intron 2 that was never detected in control animals represent the only candidate for the Lx polydactyly mutation. The deletion removes the most deeply conserved CNE in the 155-kb segment, suggesting a regulatory influence on Plzf expression and limb malformation determination

  Delece 2,964 bp v intronu 2 Plzf genu, která se nikdy nevyskytuje u normálních zvířat, představuje jedinou kandidátní variabilitu DNA podmiňující Lx polydaktylní mutaci. Tato delece zahrnuje 155 kb dlouhý konzervovaný CNE úsek, který může ovlivňovat expresi Plzf a tím podmiňovat malformaci končetin
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171521